House Wardens

MS. POOJA SHARMA

M.LIB

ARAVALI

MS. BABITA RANA

M.A (SANSKRIT), B.ED

HIMALAYA

MS. PRIYANKA SAH

B.Sc, B. Ed

NILGIRI

MS. JYOTSNA

B.A , B.ED , NTT

SHIWALIK